Stukje bij beetje wordt er meer informatie prijsgegeven omtrent de uitvoering van de Wet Kansspelen op afstand. De meest recente update gaat over Cruks, het Centraal Register Uitsluiting KansSpelen. De beleidsregels hiervan zijn namelijk gepubliceerd. De hoogste tijd dus om je uitgebreid te informeren over het hoe, wat en waarom van deze regels.

Wat is Cruks?

Het heeft niet veel zin om de beleidsregels uit te leggen zonder dat je weet waar Cruks precies voor staat. Je hebt al kunnen lezen dat deze afkorting staat voor het Centraal Register Uitsluiting KansSpelen. Dit is het grote boek van de Kansspelautoriteit waarin alle namen van spelers zijn opgenomen die uitgesloten zijn van het spelen van kansspelen. 

Cruks is bedoeld voor spelers met problematisch gokgedrag

Cruks is bedoeld voor spelers die ernstig en/of problematisch gokgedrag vertonen. Het gaat hierbij om mensen waarbij gokken zo’n grote stempel op het leven drukt, dat het onverantwoord is om door te spelen.

Elk (online) casino, bookmaker, of pokerroom, is aangesloten bij Cruks. Bij een registratie bij een gokbedrijf worden de gegevens direct vergeleken met de informatie uit het uitsluitingsregister.

Als een speler hierin is opgenomen, wordt de toegang tot het (online) casino, pokerroom of bookmaker geblokkeerd. Een speler die is opgenomen in Cruks kan in geen enkel gokbedrijf met een vergunning van de Kansspelautoriteit terecht tot de uitsluitingsperiode voorbij is.

Vrijwillig inschrijven in Cruks

De KSA, Kansspel Autoriteit zorgt ervoor dat vanaf 1 oktober 2024 elke speler zichzelf gemakkelijk kan uitsluiten. Zo beperk je jezelf van het spelen van kansspelen voor een periode van minimaal zes maanden en maximaal 99 jaar. Om dit voor elkaar te krijgen, heb je twee mogelijkheden:

  • Je schrijft je in via DigiD, je uitsluiting vindt dan direct plaats
  • Je vult een papieren formulier in en doet deze op de post. Binnen een paar dagen ben je dan in Cruks ingeschreven


Als je eenmaal bent ingeschreven in Cruks, kun je jouw uitsluiting zowel verlengen als opzeggen. De opzegging is wel pas mogelijk nadat er zes maanden voorbij zijn. Een permanente uitsluiting is ook mogelijk.

Wat is Onvrijwillige inschrijving Cruks en hoe werkt het?

Het perfecte scenario is natuurlijk dat een “probleemgokker zichzelf uitsluit en erkent dat het excessief gokken problemen oplevert voor de speler zelf en de naaste omgeving. Dit is echter vaak niet het geval en daarom zijn er dus nu beleidsregels opgesteld die er voor zorgen dat een speler onvrijwillig kan worden opgenomen in Cruks. Dat houdt dus in iemand anders een gokker kan laten uitsluiten van kansspelen. Ook een casino kan spelers inschrijven in Cruks als problematisch gokgedrag wordt vertoond.

Belangrijk om te weten is dat een aanvraag om iemand op te nemen in het register, niet anoniem kan. De persoon in kwestie zal een brief krijgen van de KSA waarin de naam van de aanvrager vermeldt wordt.

Onvrijwillige inschrijving door derden

Je vraagt je misschien af of iedereen zomaar een andere spelen kan laten uitsluiten. Dat is niet het geval. De KSA geeft aan dat de persoon een belanghebbende moet zijn die zelf schade ondervindt aan het spelgedrag. De Kansspelautoriteit geeft de volgende voorbeelden van belanghebbenden:

  • Direct familielid
  • Echtgenoot
  • Partner
  • Werkgever

Nu klinkt schade lijden door iemand die veel gokt best wel wat omslachtig. Daarom zie je hieronder een aantal voorbeelden die de KSA als schade ziet:

  • De speler gokt met geld dat je niet kunt missen. Hierbij kun je denken aan geld dat bestemd is voor rekeningen, hypotheek, huur, pensioen of bijvoorbeeld studiegeld
  • De speler gokt met geld dat geleend is van anderen, of heeft schulden door door gokken
  • Door het gokken kan de speler niet meer naar behoren studeren of werken
  • De speler kan zichzelf door het gokken niet goed onderhouden, of heeft psychische problemen. De schade uit zich omdat de speler liegt over gokken, een partner of kinderen niet kan verzorgen of geen vrienden of familie meer ziet

De KSA kan niet zomaar iedereen gelijk opnemen, zelfs als de hierboven genoemde voorbeelden van toepassing zijn. Om de inschrijving in Cruks te voltooien, dien je als derde partij te kunnen aantonen dat je reeds andere oplossingen geprobeerd hebt. Je moet kunnen aangeven (letterlijk aantonen is wat lastig) dat je de speler meerdere keren hebt gevraagd om zichzelf in te schrijven in Cruks, zonder dat hier gehoor aan is gegeven. Of hulp bij een verslavingsdeskundige of huisarts moet geweigerd zijn.

Onvrijwillige inschrijving door een (online) casino

De derde mogelijkheid om in het CRUKS register te belanden is als een casino of bookmaker je laat inschrijven. Die methode ligt een stuk gecompliceerder. Een casino, of deze nu land based of online is, moet namelijk een dossier overleggen over elke speler het wilt laten opnemen.

Als een speler een gokverslaving heeft, dient zijn account gesloten te worden.

Uit dit dossier moet blijken dat de speler kampt met een gokverslaving en dus het gokken niet meer onder controle heeft. Het is niet genoeg om als casino te vermelden dat een speler verslaafd is en uitgesloten dient te worden. Het gokbedrijf moet namelijk ook kunnen aantonen dat de benodigde gokverslaving preventiemaatregelen zijn getroffen. Je kunt het zien als een dagboek van het casino over de persoon in kwestie.

Hierin wordt vermeldt wat de reden is voor de opname in het register, de maatregelen die het casino heeft getroffen en de reactie van de speler op deze maatregelen. Daarbij kan een casino ook nog ander bewijsmateriaal en observaties aanleveren waaruit blijkt dat de speler veel gokt en voor schade bij zichzelf of anderen zorgt.

Eindelijk duidelijkheid over Cruks

Gokverslaving is een ernstig probleem en door een goede samenwerking tussen Cruks, de gokbedrijven en de Nederlandse Kansspelautoriteit zal gokverslaving zeker tot enige mate beperkt worden. Toch is Cruks alleen van toepassing op casino’s met een Nederlandse vergunning en dat laat natuurlijk nog een hoop mogelijkheden over voor een probleemgokker om te blijven gokken in andere landen. Er is in ieder geval een goede stap gezet. Elke poging om gokverslaving de kop in te duwen wordt van harte toegejuicht. 

N.B. Heb je zelf het gokken niet in de hand? Zoek dan altijd hulp bij een deskundige of het AGOG, kies voor een afkoelingsperiode of sluit jezelf uit (voor een bepaalde periode). Laat gokken je leven in ieder geval niet in negatieve zin beïnvloeden.